Saturday, February 28, 2009

អាទិទេពតើអ្នកធ្លាប់មានជំនឿរថាមានអាទិទេពបង្កើតលោកយើងនេះដែរឬទេ?
តើអាទិទេពជានណា?​រស់នៅទីណា?​អាទិទេពខ្លួនឯងកើតឡើងរបៀបណា?​
មានលំនៅឋានដូចមនុស្សដែរឬទេ?​ទទួលទានអ្វីជាអាហារ?​មានប្រពន្ធកូនដែរឬទេ?
ប្រភពត្រួសៗ
២.សាសនាព្រាម្មណ៍​គឺកើតឡើងដោយព្រះ៣អង្គរួមគ្នា​១(ព្រះព្រហ្ម=ជាអ្នកបង្កើតផែនពសុលោក
ចក្រវាឡ៌​និងអ្វីៗទាំអស់ក្នុងលោក​២(ព្រះនរាយណ៍=ជាអ្នកថែរក្សាលោកឲបានគង់វង់និងស្ថិតស្ថេរ)
៣(ព្រះសិវ=ជាអ្នកបំផ្លាញលោក។សាសនានេះមានអាយុកាលប្រហែល២៥០០ឆ្នាំមុនគស។
១.សាសនាគ្រឹះ​ពិភពលោកយើងនេះកើតឡើងដោយសារព្រះជាម្ចាស់(យេហូវ៉ា)ជាអ្នកបង្កើត​អ្វីដែលព្រះមិនបានបង្កើតមិនមានឡើយ។(យេស៊ូគ្រាន់តែជាអាវតាតំណាងព្រះបិតាតែប៉ុណ្ណោះ)។
៣.សាសនាអីស្លាម​ពិភពលោកយើងនេះកើតឡើងដោយសារព្រះជាម្ចាស់(អាឡោះ)ជាងអ្នកបង្កើតព្រះបានបង្កើតសព្វអ្វីៗ។មហាម័តគ្រាន់តែជាអវតារបស់ព្រះម្ចាស់សួគ៌។
មានសាសនាតូចៗដែលមិនសូវមានឈ្មោះបោះសំលេងជាច្រើនដូចជា​សាសនាជេន​ឥណ្ឌា
សាសនាសីក​ឥណ្ឌា​សាសនាជ្វីស​តៅ​សីនតូជាដើមសុទ្ធសឹងអាសអាងថាអ្នកបង្កើតលោកសន្និវាសនេះ។
ចំពោះពុទ្ធសាសនាវិញផ្ទុយស្រឡះអំពីសាសនាខាងលើ​នៅសម័យព្រះពុទ្ធគង់ធរមាន
នៅឡើយមានគណាចារ្យជាច្រើនចូលបង្គំគាល់សួរបពា្ហនេះ​តែព្រះពុទ្ទមិនដែលបានឆ្លើយ
តបវិញទេ! គ្រាន់បពា្ជក់ថាអី្វៗកើតអំពីហេតុ​រលត់សាបសូន្យទៅវិញក៏ដោយសារហេតុនោះ
ដែរ!(ធម្មជាតិ)។ ធម្ម+ជាតិ=​ធម្ម=សភាវ(ធាតុ៤​ដី​ទឹក​ភ្លើង​ខ្យល់)​ជាតិ=កំណើត
អ្វីៗសព្វបែបយ៉ាងកើតឡើងតាមសភាវរបស់វា​រលត់ទៅវិញក៏តាមសភាវរបស់វាដែរ។អ្វីមាន
ការវិវឌ្ឈន៍ផ្លាស់ប្តូរគ្រប់ពេលវេលាពី១វិនាទីទៅ១នាទីពី១នាទីទៅ១ម៉ោងពី១ម៉ោងទៅ១ថ្ឡៃពី១
ថ្ឡៃទៅ១សប្តាហ៍រហូតទៅដល់១សហស្សវត្ស(អនិច្ចំ)។ក្នុងខណះវិវឌ្ឈន៍ប្រែប្រួលជួបនៅបពា្ហ
ច្រើនរាប់មិនអស់(ទុក្ខំ)។ទីបំផុតត្រូវសាបសូន្យទៅវិញ(អនត្តា)។ យើងសាកគឹតហើយ
ពិចារណាលមើល​បើសិនជាមានអ្នកបង្កើតផែនដីចក្រវាឡ៌ទាំងមូលមែនតាមពាក្យគេថា
តើព្រះមួយណាជាបង្កីតមែនទែនន៎?​បើអ្នកចេញមុខថាជាអ្នកបង្កីតផែនដីមានច្រើនក្រុមដល់ម្លះ!​តាមមតិរបស់ខ្ឡុំយល់ថាក្នុងចំណោមអ្នកអាស់អាងថាជាអ្នកបង្កើតទឹក​ដី​ព្រៃព្រឹក្សាលតាវលិ៍្លសព្វបែបយ៉ាងនេះច្បាស់ជាមានអ្នកកុហក់ខ្លះហើយមើលទៅ​ព្រោះផែនដី​ចក្រវាឡ៌មានតែមួយហើយអ្នកបង្កើតមានច្រើនយ៉ាងនេះ!

អ្វីៗទាំងអស់កើតឡើងដោយសារកម្ម(គឺទង្វើរ​ចលនានិងការវិវឌ្ឈន៍)​កម្មសកោម្ហិ​


កម្មទាយាទោ​កម្មយោនី​កម្មពន្ធុ​កម្មបដិសរណា។ល។(ពុទ្ធដីកា)

No comments: